BEKLENTİ KILAVUZU STRATEJİSİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Mustafa Onur KAN
2016 Dergi Karadeniz  
Öz Kaynaştırma eğitimiyle ilgili son zamanlarda yürütülen araştırmalarda, özel eğitim ve sınıf öğretmeninin işbirliği içinde çalıştığı birlikte öğretim yaklaşımlarının, etkili öğrenmeyi sağladığı belirtilmektedir. Birlikte öğretimde, kullanılacak öğretimsel materyal ve gerekli uyarlamalara öğretmenler birlikte karar vermekte, oluşturdukları öğretim programını aynı sınıf içinde aynı anda rol ve sorumluluk dağılımı yaparak uygulamaktadırlar. Bu araştırmada bir ilköğretim okulunun 2. sınıfında
more » ... un 2. sınıfında bulunan okuduğunu anlama güçlüğü olan öğrencilerin, okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde "bir öğretmen bir yardımcı" modeliyle yürütülen birlikte öğretim uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Gazi Mağusa ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, ön koşul becerilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ve öğrenme güçlüğü tanısı almış üç erkek öğrencinin katılımıyla yürütülmüş olan araştırma, tek denekli araştırma desenlerinden "denekler arası çoklu yoklama yöntemi" ile yürütülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan katılımcıların okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde "bir öğretmen bir yardımcı" modeliyle yürütülen birlikte öğretim uygulamalarının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Birlikte öğretim, kaynaştırma, okuduğunu anlama, okuduğunu anlama güçlüğü. Abstract In recent research, it is stated that special education and classroom teachers are working in collaboration and coteaching approaches are very important approaches on effective learning in inclusive education. The teachers decide together on the instructional materials and the necessary adaptations to be used, and evaluate the curriculum they create by distributing roles and responsibilities in the same class at the same time. In this research, it is aimed to evaluate the effectiveness of co-teaching practices carried out with a model of "one teacher one assistant" model on the reading comprehension performance of the students who have difficulty in reading comprehension in the second grade of an elementary school. One of the models of single subject design, multiple probe design across participants, is used in this research. According to the findings obtained in the end of study, teaching applications performed based on co-teaching approach were effective and permanent in improving comprehension skills of participants.
doi:10.17498/kdeniz.66119 fatcat:t3ou55ytobhtxbbij2gsxd2d6q