Contributions to the Flora of Siam. Additamentum X

W. G. Craib
1918 Bulletin of Miscellaneous Information (Royal Gardens Kew)  
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Springer , Royal Botanic Gardens, Kew are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Bulletin of Miscellaneous Information (Royal
more » ... mation (Royal Botanic Gardens, Kew) This content downloaded from 128.163.2.206 on Sun, 26 Jun 2016 23:02:59 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms XXXV.-CONTRIBUTIONS TO THE FLORA OF SIAM. ADDITAMENTUM X. W. G. CRAmB. Evodia glomerata, Craib [Rutaceae-Zanthoxyleae]; species quoad inflorescentiam E. simplicifoliam, Ridley, simulans sed ex descriptione ab hac foliis fere semper trifoliolatis, foliolis oblongo-obovatis vel oblongo-oblanceolatis acuminatis acutis vix coriaceis differt. Frutex circa 1'5-metralis (ex Kerr); ramuli juventute dense molliter albo-pubescentes, subflavidi, cortice mox rubescente, ad nodos parum compressi. Folia opposita, trifoliolata, rarissime unifoliolata, petiolo communi 2-5 cm. ]ongo saepissime valido supra late sed haud alte canaliculato indumento ei ramulorum simili obtecto suffulta; foliola saepissime obovato-oblanceolata vel oblongo-oblanceolata, apice saepius breviter acuminata, costa excurrente apiculata, basi cuneata vel interdum acuminata, lateralia basi inaequilateralia, usque ad 14 cm. longa et 5 cm. lata, terminali lateralibus parum maiore, rigide chartacea, copiose pellucido-punctata, sicco supra fuscescentia, subtus pallida, pagina superiore ad costam nervosque laterales densius breviter pubescentia, indumento saltem costae persistente, inferiore molliter pubescentia et glandulosa, indumento mox plus minusve deciduo, nervis lateralibus utrinque circa 10-13 supra graeilibus palescentibus subtus validioribus prominentibus bene intra marginem anastomosantibus nervulis supra saepe conspicuis subtus prominulis, margine cartilaginea, densius breviter ciliata, sessilia vel petiolulo brevi suffulta. Inflorescentia axillaris, densa, petiolo dimidio brevior, vix 2 cm. diametro, pedunculo communi 1-2 cm. longo indumento eodem ac ramulis obtecto suffulta; flores breviter pedicellati; bracteae parvae. Sepala 4, subovata, acuminata, acuta vel obtusa, circa 1"75 mm. longa et 1"25 mm. lata, crassa, dorso glandulosa, puberula, intra glabra, ciliolata. Petala 4, conspicue glandulosa, oblongo-ovata, summo apice incrassata, cucullata, paulo ultra 3 mm. longa, 1-75 mm. lata, ciliolata. Stamina 4, glabra, filamentis 2 mm. longis, antheris oblongis 0"75 mm. longis. Carpella 4, rudimentaria. Doi Sutep, 900 m., Kerr 3224. Gynostemma siamica, Craib [Cucurbitaceae-Gynostemmeae]; ab affini G. laxa, Cogn., petalis saltem floris masculi haud subulato-acuminatis distinguenda. Caules graciles, plurisulcati, nodos prope pubescentes, internodiis pilis perpaucis hic illic instructi. Folia trifoliolata, petiolo 3-5-6-5 cm. longo crispatim pubescente suffulta; foliola terminalia saepe parum inaequilateralia, plerumque subrhomboidea, apice breviter mucronata, 8-10 cm. longa, 4-4"7 cm. lata, petiolulo vix distincto vel ad 1 cm. longo suffult?a, lateralia valde inaequilateralia, latere altero dimidiatim ovata, basi rotundata vel truncata, altero dimidiatim lanceolata vel oblanceolata, basi attenuata, apice mucronulata, 4"5-8 cm. longa, ad fere 4 cm.
doi:10.2307/4111886 fatcat:hobewzvee5fzndqvuubkn6eyiq