AA. VV., Barth Contemporaneo, («Collana della Facolta Valdese di Teologia», 16), Torino 1990, 250 pp., 17 x 24

José Luis Illanes
2018 Scripta Theologica  
Esta tesis doctoral ahora publicada e~tá dedicada a estudiar un aspecto de la
doi:10.15581/006.24.17914 fatcat:5vmly3zsgrhgna5vbexqzkeozm