THE INFLUENCE OF THE CENTER OF GRAVITY OF LIGHT AIRCRAFT ON STATIC AND DYNAMIC STABILITY

S.F. Kolesnychenko, S.V. Rahulin
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Летная академия Национального авиационного университета ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРОВКИ НА СТАТИЧЕСКУЮ И ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ Розглянуто задачу впливу центрування легких літальних апаратів на статичну і динамічну стійкість. Безпека польотів вимагає доказових досліджень із метою визначення критичних параметрів льотних характеристик літального апарату. Для легких і надлегких ЛА центрування значно змінюється навіть в експлуатаційних межах (різна вага пілотів при тандемному розташуванні,
more » ... вність підвісних баків і коливання рідини і т.п.). Методика моделювання щодо забезпечення параметрів стійкості та керованості надлегких і легких літальних апаратів у даний час практично відсутня. У зв'язку із цим виникає необхідність аналізу та моделювання динамічних параметрів під час зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на безпеку льотної експлуатації. У даній статті вирішується завдання з визначення параметрів стійкості та керованості за умов зміни центрування. Основне і вирішальне значення для стійкості і керованості літака, його сприйнятливості до зовнішніх впливів мають характеристики короткоперіодичних коливань, тому в статті розглядається вплив основних конструктивних і аеродинамічних параметрів літака саме на ці характеристики. Рішення завдання виконано на основі математичного моделювання короткоперіодичного руху літального апарату. На чисельному прикладі показано вплив зміни центрування ∆X ò = 0 1 . на перехідні процеси, статичну і динамічну стійкість. Обидва варіанти мають статичну стійкість, але перехідні процеси відрізняються: варіант із більш передньою центровкою значно швидше відновлює вихідний кут атаки. Слід зазначити, що зміна центрування на легких літальних апаратах значною мірою впливає на динамічну стійкість і меншою мірою -на статичну стійкість. Ключові слова: центрування літального апарату, статична і динамічна стійкість, демпфіруючі моменти, кут атаки, радіус інерції, відносна щільність літака, управління рухом літального апарату.
doi:10.32838/2663-5941/2020.1-1/04 fatcat:4c5jy32wobhmthqhruk3yvnmaa