Index of scientific names of Chamaecytisus (Leguminosae) taxa

Dániel Pifkó
2015 Studia botanica hungarica  
Pifk ó, D. (2015): Index of scientifi c names of Chamaecytisus (Leguminosae) taxa. -Studia bot. hung. 46(2): 175-203. Abstract: Th e list of species and infraspecifi c taxa of the Chamaecytisus genus published validly or invalidly in various literature sources was compiled and evaluated. Th e correct place and reference of the protologue as well as legitimacy and status of the names are given for 786 names, including 347 basionyms (261 legitimate), and 439 new combinations (352 legitimate).
more » ... 52 legitimate). Összefoglaló: A cikk tartalmazza a Chamaecytisus nemzetségbe tartozó (Cytisus Desf. s. l. sect. Tubocytisus DC.) fajok és infraspecifi kus taxonok, érvényes és érvénytelen tudományos neveinek teljes listáját és a nevekhez kapcsoltan a szerző vagy az új kombinációt létrehozó személy rövidítését és a megjelenés pontos helyét, illetve a név érvényességére vonatkozó információkat. A listában a nevek a basionim alapján alfabetikus sorrendben szerepelnek. Az egyes bazionimek alatt a szinonim nevek a megjelenés éve szerint követik egymást. Az index összesen 786 tudományos nevet tartalmaz, 347 bazionimet (261 legitim) és 439 (legitim 352) új kombinációt. A lista összeállítása során számos, recens fl óramunkában elfogadott név esetében megállapí tot tuk, hogy érvénytelen leíráson vagy érvénytelenül létrehozott kombináción alapszik (pl. Chamae cytisus supinus subsp. aggregatus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Chamaecytisus hirsutus subsp. leuco trichus (Schur) Á. Löve et D. Löve, Chamaecytisus supinus subsp. pannonicus (Simonk.) Á. Löve et D. Löve, Chamaecytisus supinus subsp. pseudorochelii (Simonk.) Á. Löve et D. Löve, Cytisus rhodo peus J. Wagner ex Degen.). Több név esetében a fl óraművek a leírás vagy az új kombináció létrehozásának helyét tévesen hivatkozzák: pl. Cytisus heuff elii Wierzb., Cytisus rochelii Wierzb., Chamaecytisus blockianus. Proposal to conserve Cytisus podolicus (Chamaecy tisus podolicus) against Cytisus bucovinensis, and Cytisus blockianus (Chamaecytisus blockianus) against Cytisus kerneri and C. marilauni (Leguminosae) -Taxon 62(1): 181-183. Ponert, J. (1973): Combinationes novae, stati novi et taxa nova non tantum specierum turcicarum. (Neue taxonomische Kombinationen, Kategorien und Taxa vor allem türkischen Arten). -Feddes Repert. 83(9-10): 617-644. http://dx.doi.org/10.1002/fedr.19730830902 Quezel, P. (1969): La vegetation du massif du Bela-Voda (Macédoine nord-occidentale). -Biol. Gallo-Hellen. 2(2): 93-112. Rothmaler, W. (1944): Die Gliederung der Gattung Cytisus L. -Feddes Repert. 53: 137-150. http://dx.
doi:10.17110/studbot.2015.46.2.175 fatcat:v2wbkf2fdndqrblythjvrxssiu