Lattice Dynamic of Ag8SnSe6 Crystal
Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6

I. V. Semkiv, H. A. Ilchuk, A. I. Kashuba, R. Yu. Petrus
2016 Journal of Nano- and Electronic Physics  
Проведено рентгеноструктурні дослідження аргіродиту Ag8SnSe6, які показали, що матеріал кристалізується у орторомбічній структурі з просторовою групою Pmn21. Проведено теоретичний розрахунок спектрів комбінаційного розсіяння (СКР) та фононних спектрів аргіродиту. Проведено ідентифікацію піків, що проявляються у ІЧ-спектрах та СКР. Показано позицію атомів в елементарній комірці Ag8SnSe6.
doi:10.21272/jnep.8(3).03005 fatcat:rrh7fmz3offoxnvhvz7lj26fjm