Pravna opredelitev zatiranja verske svobode in nasilja nad verskimi skupnostmi

Boštjan Kolarič
2021 Bogoslovni vestnik  
Pravna opredelitev zatiranja verske svobode in nasilja nad verskimi skupnostmi The Legal Classification of the Repression of Freedom of Religion and the Violence against Religious Communities Povzetek: Članek podrobneje pravno obravnava pojavno obliko nasilja, imenovano zatiranje verske svobode in nasilje nad verskimi skupnostmi. Pravna obravnava izkazanih oblik nasilja, ki so se izvajale v obdobju komunističnega totalitarnega režima na Slovenskem, in njihov kazenskopravni konec namreč
more » ... emo in napolnjujeta pravni vidik tranzicijske pravičnosti in narodne sprave v Republiki Sloveniji. Odgovor na znanstveno vprašanje, ali je zatiranje verske svobode in nasilje nad verskimi skupnostmi mogoče pravno opredeliti kot hudodelstvo zoper človečnost, smo dali s pravno opredelitvijo (pravno kvalifikacijo) po klasični subsumpcijski shemi, ki zahteva ugotovitev na način najkasnejšega ujemanja pravno relevantnih dejstev dejanskega stanja in zakonskih znakov pravno relevantne pravne podlage, da lahko to pravno dokončamo, to je: da izvedemo pravno opredelitev kot vrednostno sintezo ali sklep. Ugotovili smo, da sta preganjanje na verski podlagi kot zatiranje verske svobode in nasilje nad verskimi skupnostmi, ki sta bili opravljeni skupaj s kako drugo izvršitveno obliko hudodelstva zoper človečnost, pravno opredeljeni kot hudodelstvo zoper človečnost. Nasilje nad verskimi skupnostmi, pri katerem je bilo dano ,samo' izvršitveno dejanje preganjanja na verski podlagi, pa je pravno opredeljeno kot sistematična kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ključne besede: zatiranje verske svobode, nasilje nad verskimi skupnostmi, pravna opredelitev, hudodelstvo zoper človečnost Abstract: The article discusses the legal assessment of violence called repression of freedom of religion and violence against religious communities. The legal evaluation of the forms of violence carried out during the communist totalitarian regime in Slovenia, and their criminal legal conclusion illuminate and fill
doi:10.34291/bv2021/01/kolaric fatcat:c7jotevrzbb3fj7rfwdyf7d6p4