The Language of Rusyns of Vojvodina in Terms of Different Ways of Ukrainian Literary Language Development in 18–20th Centuries

Oleh Beley
2015 Žmogus ir Žodis  
Santrauka. Straipsnyje "Voivodinos rusinų kalba ХVІІІ a. pabaigos ir ХХ a. ukrainiečių literatūrinės kalbos variantų raidos kontekste" aptariami Voivodinos rusinų kalbos atsiradimo ir vartosenos klausimai, susiję su ХVІІІ a. pabaigos ir ХХ a. laikotarpio ukrainiečių literatūrinės kalbos variantų raida. Atliktas tyrimas parodė, kad rusinai (dabartiniai ukrainiečiai) aptariamuoju laikotarpiu dar neturėjo sąlygų, būtinų bendram literatūrinės kalbos superteritoriniam standartui sukurti. Pagrindinės
more » ... ukurti. Pagrindinės priežastys -objektyvūs, su kalba nesusiję politiniai ir geografiniai faktoriai. Šiuo istoriniu laikotarpiu ukrainiečių kalba turėjo kelis vartojamus literatūrinės kalbos variantus. ХVІІІ a. viduryje Voivodinos rusinai iš istorinės tėvynės atsinešė ukrainietiškąjį bažnytinės slavų kalbos variantą, tačiau jau XX a. pradžioje pradėjo vartoti literatūrinės kalbos variantą, kurio pagrindą sudarė rusinų ukrainiečių liaudies šnekamoji kalba, kuria buvo kalbama Voivodinos kaimuose. Tokiu būdu, būdami atskirti nuo pagrindinio ukrainiečių kalbos arealo, Voivodinos rusinai sugebėjo išsaugoti savo kultūrinį ir kalbinį identitetą. Esminiai žodžiai: literatūrinė kalba, literatūrinės kalbos variantas, kodifikacija, ekstralingvistiniai faktoriai. Obserwująс tysiącletnią historię rozwoju języków słowiańskich, począwszy od czasów kiedy to Słowianie posługiwywali się jednym językiem (prasłowiańszczyzną), a kończąс na dzisiejszych doniesieniach naukowych slawistów o ilości języków słowiańskich w świecie, niewątpliwie możemy konstatować ciągły i nieprzerywny proces kształtowania się Abstract The article focuses on the origin and usage of the language of Vojvodian Rusyns in terms of the variability of literary language of Rusyn (Ukrainian) ethnic group from the end of the 18th to the beginning of the 20th centuries. The analysis proved that Rusyns (Ukrainians) had no single panteritorial literary language in the analyzed period. The main reasons were extralinguistic (political and geographical) factors. As a result, the literary language had few different variants: traditional that was based on Old Church Slavonic, and variants based on dialects, e.g. from newly colonized territories of Vojvodina. Being nearly totally isolated from the native Ukrainian land, Vojvodian Rusyns preserved their cultural identity and started to codify their native dialect at the beginning of the 20th century.
doi:10.15823/zz.2015.8 fatcat:tlirvym3a5gaziiy3fauf7yo4e