Historical discourse of the methodology of state printing statistics: based on the example of children's books registration in the 20 - 30s of the 20th century

Oksana Valeriivna Petrenko
2019 Rukopisna ta Knižkova Spadŝina Ukraïni  
477)"192/193" Оксана Валеріївна Петренко, старший науковий співробітник відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» е-mail: o-petrenko@ukr.net ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ДРУКУ: НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКУ ДИТЯЧИХ КНИГ У 20-30-х роках ХХ ст. Висвітлено аспекти розроблення методології державної статистики друку та пошуку й узагальнення неопублікованих архівних відомостей на прикладі дитячих книг
more » ... кладі дитячих книг за виявленими звітними критеріями. Застосовано історичний метод та частково -метод типологізації в представленні критеріїв обліку державної статистики друку по роках. Окреслено типологічний аспект й особливості методології статистики друку дитячих книг. За допомогою контент-аналізу виявлено спільні риси в застосуванні критеріїв статистичного обліку дитячих книг з 1931 по 1936 рр. Ключові слова: методологія, державна статистика друку, дитяча книга, архівні матеріали.
doi:10.15407/rksu.22.397 fatcat:tanxgki2w5eizg2fq7cpogpu4y