Sandrine Cazes i Alena Nesporova (ur.): Fleksigurnost. Relevantan pristup za srednju i istočnu Europu

Vlado Puljiz
2008 Revija za Socijalnu Politiku  
doi:10.3935/rsp.v15i1.756 fatcat:qe2ni5c7efcrrpjiqiynljiacm