MOESM2 of Tuberculosis outbreaks among students in mainland China: a systematic review and meta-analysis

Hongdan Bao, Kui Liu, Zikang Wu, Xiaomeng Wang, Chengliang Chai, Tieniu He, Wei Wang, Fei Wang, Ying Peng, Bin Chen, Jianmin Jiang
2019 Figshare  
Additional file 2: Figure S1. Forest plot of total attack rates of different schools, Figure S2. Forest plot of total attack rates of different regions where the outbreaks schools located and Figure S3. Forest plot of total attack rates of different case number.
doi:10.6084/m9.figshare.10309469.v1 fatcat:yttdso525jfercj2fbm3hudjuu