Elektronik Dergilerin Üniversite Kütüphanelerine Ekonomik Etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü Kütüphanesi Örneği

Mehdi Afzali
2004 Bilgi Dünyasi  
Bu makalede İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü (TBİAE) Kütüphanesi'nde dergilerin basılı kopyaları yerine elektronik sürümlerine erişim sağlamanın Kütüphanenin karşı karşıya kaldığı bütçe ve yer sorunlarına çözüm getirip getirmediği sorusuna yanıt aranmaktadır. Bunun için TBİAE Kütüphanesi'nde 2002'de abone olunan 155 derginin basılı ve elektronik sürümlerine yapılan harcamalar (abonelik giderleri, posta harcamaları, denetim giderleri, ciltleme ve arşivleme harcamaları)
more » ... amaları) karşılaştırılmıştır. Sonuçta, TBİAE Kütüphanesi 2002'de abone olunan basılı dergiler yerine aynı dergilerin elektronik sürümlerine abone olsaydı toplam harcamaların azalabileceği ortaya çıkmıştır. Bu rakam TBİAE Kütüphanesi'nin bütçesinde yaklaşık %13'lük tasarruf etmek anlamına gelmektedir.
doi:10.15612/bd.2004.487 fatcat:wpwsahwn7bfjjb3xch3v2ujh4y