The Prevalance of Autoantibodies in Healthy Adults

Şükran Köse, Aytül Sin, Ender Terzioğlu, Ali Kokoludağ, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı
1996 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
The prevalance of autoantibodies, Antinuclear antibody (ANA), rheumatoid fador (RF), anti-ds DNA, anti-thyroglobulin (anH~T) and anti-microsomal antibodies (anti-M) were investigated in 211 healthy adults. Two young female subjeds of ages 17 and 18, were positive against Tand M antibodies, while all were negative for RF and anti-ds DNA antibodies. (ÖZET Bu çalışmada 211 sağlıklı genç erişkinde otoantikor sıklığı araştırılmıştır. Bu kişilerde antinükleer antikor (ANA), anti-ds DNA,
more » ... lin (anti-T), ve anti-mikrozornal (anti-M) antikorları araştırılmıştır. İncelerneye alınanlar arasında 16 ve 17 yaşmda 2 kadında (%1) ANA pozitif bulunmuştur. RF ve anti-ds DNA tüm olgularda negatif, an h-T ve anti-M ise 2 olguda pozitif olarak saptanmı~tır. Genç yaş grubunu içeren çalışmamızda, otoantikarların saptanması bu sonuçların klinik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
doi:10.5222/terh.1996.27622 fatcat:dymrqmrv45awbljo3tm2kmz7la