Krakowskie spotkanie ze Wschodem

Rafał Lisiakiewicz
2012 Nowa Polityka Wschodnia  
Krakowskie spotkanie ze Wschodem T ruizmem jest już mówienie, iż coraz większe znaczenie w stosunkach międzynarodowych zyskuje Azja. Naukowcy, analitycy i biznesmeni podkreślają, iż kto będzie umiał odnaleźć się w świecie XXI wieku, gdzie liderem nie będzie już Europa, ale kontynent azjatycki, ten będzie odnosił sukcesy. Trendy te znalazły odzwierciedlenie w nowych uniwersyteckich kierunkach studiów i specjalnościach. Na wyzwania te odpowiedział także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK),
more » ... zie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, jedną z proponowanych studentom specjalności na I i II stopniu studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe są Studia Wschodnie, którymi opiekuje się Katedra Nauk Politycznych. Program wspomnianych studiów na UEK odzwierciedla wciąż wzrastające powiązania Europy, w tym także Polski, z ogromną przestrzenią za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie studentom wiedzy o skomplikowanych procesach polityczno-gospodarczych w przestrzeni poradzieckiej, regionie Bliskiego Wschodu oraz prężnie rozwijającej się Azji Wschodniej. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż według danych ekspertów już około 2030 r. największą gospodarką świata będą Chiny. USA znajdą się na drugim miejscu, na trzecim będą Indie. W czołówce z państw UE pozostaną jedynie Niemcy i Wielka Brytania, pozostałe miejsca zajmą Rosja, kraje azjatyckie oraz Brazylia i Meksyk. Dane te pokazują, iż w Europie będzie wzrastało zapotrzebowanie na specjalistów mogących rozwijać współpracę z szeroko rozumianym Wschodem, tak w wymiarze gospodarczym, jak politycznym i kulturowym. Już
doi:10.15804/npw2012116 fatcat:o6hhkrqbfvhc3ny2mzuase3mda