Extracellular polymeric substances production in sludge by bacteria isolated from Hanoi brewery

Nguyen Hai Van, Dao Thi Ngoc Anh, Ngo Thi Huyen Trang, Nguyen Duy Trung, Nguyen Viet Hoang, Nguyen Mai Duong, Dang Thi Cam Ha
2015 TAP CHI SINH HOC  
Hàn lâm KH & CN Việt Nam, *dangcha80@yahoo.com 2 Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam 3 Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ TÓM TẮT: Một trong những nghiên cứu công nghệ gần đây gây được sự chú ý bởi tính bền vững, kinh tế và an toàn là tái sử dụng bùn sinh học của các hệ thống xử lý nước thông qua sử dụng chất trợ keo tụ sinh học (EPS) từ vi khuẩn. Từ bùn thải của hệ thống xử lý nước thải ở nhà máy bia Hà Nội đóng tại Mê Linh, Vĩnh Phúc, 10 chủng vi khuẩn đã được được
more » ... n lập trên môi trường TSB. Chủng BES19 là một trong 10 chủng vi khuẩn trên đã được phân loại dựa trên trình tự đầy đủ của gene mã hóa 16S rRNA. Vi khuẩn này thuộc chi Bacillus và được đặt tên là Bacillus sp. BES19. Các chủng vi khuẩn nghiên cứu đều thể hiện khả năng tạo bông rõ rệt, hoạt tính keo tụ với cao lanh có bổ sung Ca 2+ nồng độ 150mg/l đạt được từ 36 đến 80% khi bổ sung lượng EPS khác nhau. EPS sinh tổng hợp bởi chủng BES19 có hoạt tính keo tụ tốt nhất đạt 80% với hàm lượng LB -EPS và TB -EPS sinh ra lần lượt là 4330 mg/l và 689 mg/l. Kết quả này mở ra hướng nghiên cứu mới về sản xuất các chất trợ keo tụ sinh học thân thiện môi trường thay thế dần cho các chất keo tụ hóa học đang được sử dụng hiện nay. Từ khóa: Bacillus, bùn thải, chất trợ keo tụ sinh học, EPS, vi khuẩn. MỞ ĐẦU
doi:10.15625/0866-7160/v36n3.5996 fatcat:g3yz4b3cpjfkbaj25ymnpsvsnq