Effect of GDP change on road accidents [article]

Katerina S. Folla, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Γιώργος Γιαννής
2013
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της ετήσιας μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) στην ετήσια μεταβολή του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάλυση αναπτύχθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε στοιχεία για το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., τον αριθμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα και τον πληθυσμό για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρονική περίοδο 1975-2011. Εφαρμόστηκαν Γραμμικά Μικτά
more » ... οντέλα τόσο για το σύνολο των υπό εξέταση κρατών-μελών της Ε.Ε. όσο και για τις ομάδες των κρατών που επιλέχθηκαν (βορειοδυτικά, νότια και ανατολικά κράτη). Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. οδηγεί σε αύξηση της ετήσιας μεταβολής του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα, ενώ η ετήσια μείωση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. οδηγεί σε μείωση της ετήσιας μεταβολής του αριθμού των νεκρών. Επιπλέον, στην ομάδα των βορειοδυτικών κρατών της Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει χρονική υστέρηση ενός έτους στην επιρροή της μείωσης του Α.Ε.Π. στα οδικά ατυχήματα.
doi:10.26240/heal.ntua.13774 fatcat:62ooga27qvbt7jurbbpgfu76lq