Maintenance Electroconvulsive Therapy for Agitation and Self-Injurious Behaviors in Autism Spectrum Disorder

oznur adiguzel, sibel kahraman girgec, samet celik, vildan cakir kardes, nuray atasoy
2019 Turk Psikiyatri Dergisi  
ÖZET Otizm spektrum bozukluğunda (OSB) kendine zarar verme davranışı, sıklıkla tehlikeli doku yaralanmasına ve hayati risklere yol açabilecek yıkıcı belirtilerden biridir. Bu tür durumlarda kendine zarar verme davranışı ve saldırganlık, psikofarmakolojik ve davranışsal girişimlere cevap vermeyebilir. Yazında ilaç tedavilerine yanıt alınamayan ve elektrokonvülsif terapiyle (EKT) iyileşme görülen olgular yer almaktadır; ancak fayda gören olgularda terapinin etkinliği, tedaviye nasıl devam
more » ... i ve idame EKT (i-EKT) ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Bu çalışmada OSB tanısı ile izlenen; ilaç tedavilerine yanıt vermeyen belirgin ajitasyon, duygudurum bozukluğu, ağır kafa travmasına neden olacak kendine zarar verme davranışları olan iki olgunun klinik özellikleri, tedavi süreci ve i-EKT tedavisi sunulmuştur. İlk tedavi aşamasında EKT 7 seans olarak planlanmış ve olguların 5. seans sonrası iyileşme gösterdiği gözlenmiştir. Ancak taburcu edildikten sonra devam eden ilaca rağmen bir hafta sonra tekrarlayan ajitasyon sebebiyle i-EKT'nin uygulanmasına karar verilmiştir. İlk olguda i-EKT'ye iki haftada bir toplam 46 seans, ikinci olguda ise haftalık olmak üzere toplam 18 seans olarak devam edilmiştir. Tedaviye bağlı belirgin bir yan etki ya da komplikasyon gözlenmemiş ve genel iyilik hali devam etmiştir. Çalışmamız OSB tanısı konulan hastalarda görülen ajitasyonun i-EKT ile tedavi edildiği kısıtlı sayıda olgulardan birisidir ve sonuçlara dayanarak i-EKT, ilaca dirençli olgularda bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Anahtar Sözcükler: Otizm spektrum bozukluğu, kendine zarar verme davranışı, idame elektrokonvülsif terapi SUMMARY Maintenance Electroconvulsive Therapy for Agitation and Self-Injurious Behaviors in Autism Spectrum Disorder Self-injurious behaviors (SIBs) in autism spectrum disorder (ASD) are destructive symptoms that can lead to dangerous injuries and life-threatening risks. Agitation and SIBs may not respond to psychopharmacological and behavioral interventions. There are reports in the literature on improvement after electroconvulsive therapy (ECT) in cases not responding pharmacotherapy. However, data on the efficacy of the therapy on the benefiting patients, the course of the treatment and on the use of maintenance ECT (m-ECT) are very limited. This report presents the clinical features and the course of m-ECT on two cases under follow up for pharmacotherapy resistant ASD with significant agitation, mood disorder and SIBs that could cause severe head traumas. The initial stage of therapy consisted of 7 sessions of ECT patients showed improvement after the 5th session. m-ECT were started since the agitation repeated one week after discharge despite ongoing pharmacotherapy. In the first case, m-ECT was continued once every two weeks for a total of 46 sessions; and in the second case a total of 18 weekly sessions were conducted. No significant side effects or complications were observed and the general state of well-being was preserved. Our paper is among the few that reported succesful treatment of agitation with m-ECT. m-ECT should be considered in treatment resistant cases.
doi:10.5080/u23768 fatcat:otjtm7ctc5gfjo7kwf7niuqsee