Reseña. Frantz Fanon desde América Latina. Lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX

Juan Pablo Cedriani
2014 Tabula Rasa: Revista de Humanidades  
doi:10.25058/20112742.184 fatcat:dbxhomrrkvfcdgmfnki5hdrw5i