Tiedon maailma muuttuu, ja me sen mukana - Informationens värld förändras, och vi med den

Kristina Eriksson-Backa
2013 Informaatiotutkimus  
doaj:73e6481ee9394cb2afbb8164dfeae795 fatcat:iqdjt6utpjgchch6wkr7rsurmi