Kamu özel ortaklığı modelinin mali değerlendirmesi

KARAHANOĞULLARI Yiğit
2012 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Özet Bu yazıda, 1990'lardan beri Birleşik Krallık'ta uygulanmakta olan, geleneksel kamu yatırım/hizmet üretim modelinden daha verimli olduğu iddiası ile yeni bir model olarak tüm dünyada hızla yaygınlık kazanmaya başlayan ve ülkemizde entegre sağlık hastaneleri için kamunun ihale süreçlerini 2011 yılında başlattığı Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modelinin mali bir değerlendirilmesi sunulmaya çalışılmaktadır. Ortaklık modelinin temel özelliklerinin neler olduğu, çeşitli uygulamalardan hareketle
more » ... en beklenilen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı, içinde bulunulan kriz konjonktüründe KÖO modelinin "hâlâ" ne derece cazip bir model olduğu gibi sorular makalenin konusunu oluşturmaktadır. Modelin dünyadaki en geniş çaplı ilk uygulamalarını gerçekleştirmiş ve dolayısıyla uzun erimli ilk sonuçlarını da almış olan, pek çok bağımsız kurumun ilgili projelere ve sonuçlarına ilişkin detaylı incelemeler yaptığı Birleşik Krallık deneyimi makalenin temel referansı olacaktır. Anahtar Sözcükler: Kamu özel ortaklığı, kamu yatırımları, kamu maliyesi, kamu garantileri, bilanço dışılık Abstract In this article, Public-Private Partnership model which has been applied in the UK since 1990s and which has spread quickly to other countries with the claim that it is more efficient than the classical public investment model, and by which public authorities started the tendering process for entegrated health facilities in Turkey in 2011, is analyzed with a fiscal perspective. The main characteristics of the partnership model and questions such as 'whether it has been revealed the expected results' or 'whether it is still a good alternative for public in the economic crisis conjoncture' are main strands for the evaluation. UK which was the first country to use the model for massive public projects, and so who already started to get the results of the model will be the main reference point along with the extensive reports prepared by the independent public bodies to analize the model.
doi:10.1501/sbfder_0000002245 fatcat:xw3jqa2js5co5dt54fpqh4ppga