Szlachta wołyńska wobec spraw wyznaniowych na sejmikach i sejmach w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

Tomasz Kempa
2011 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
doi:10.12775/klio.2011.056 fatcat:6p3p4462yjchbi4c5anzrchb2i