Wdowy-dysponentki gospodarstw chłopskich w późnośredniowiecznej Polsce w świetle ksiąg sądów szlacheckich i kościelnych (na przykładzie ziemi lubelskiej)

Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel
2020 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych  
doi:10.12775/rdsg.2020.05 fatcat:5dy7iwn6vzdzzhkkejnnz64jx4