Fullt upp från morgon till kväll

Kajsa Ellegård
2014 Venue  
VENUE 1 Fullt upp från morgon till kväll Kajsa Ellegård, Tema teknik och social förändring, Temainstitutionen, Linköpings universitet Grundskollärare har långa arbetsdagar, i genomsnitt cirka 9,5 timmar. Men genomsnittstiden säger inte mycket om hur dagarna ser ut, när olika arbetsaktiviteter genomförs under dagen, hur länge de varar, om de splittras upp av annat, om några aktiviteter är mer vanliga hos vissa lärare än andra eller hur fördelningen mellan arbetet på skolan eller i hemmet ser ut.
more » ... er i hemmet ser ut. En ökad kunskap om lärares tidsanvändning visar den komplexitet som följer med skolans vardag och möjliggör nya vägar att hantera den.
doi:10.3384/venue.2001-788x.1438 fatcat:4vjdalayvjdmvbdmdchmkgw4xe