Developmental investigation of emotional inference from speech during childhood

Shinnosuke Ikeda, Etsuko Haryu
2018 Shrinigaku kenkyu  
doi:10.4992/jjpsy.89.16324 fatcat:xbwcblycxvawdezupzm2y57pie