Ocena liczby i adekwatności interwencji, częstości programowania kardiowerterów-defi brylatorów oraz zmian farmakoterapii u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego

Joanna Pudło, Paulina Magda, Dominika Ochab, Tomasz Rajs, Maria Lelakowska-Pieła, Jacek Tadeusz Lelakowski
2015 Folia Cardiologica  
doi:10.5603/fc.2015.0016 fatcat:c3l7engmzfbkrkjgii7jotu6le