ŞEMS GAZETESİ VE İSTANBUL'DAKİ İRANLILAR

Muhammet KELEŞ
2020 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi  
Özet Şems gazetesi, II. Meşrutiyet Dönemi'nin özgür basın ortamında İstanbul'da yayımlanan İran diasporasının Fars dilindeki bir yayınıdır ve İstanbul'daki İranlıların siyasi ve sosyal hayatlarına dair kesitler sunar. 1908 Haziran'ında Muhammed Ali Şah'ın emriyle Tahran'da meclisin topa tutturulması ile başlayan İstibdat-ı Sağir Dönemi'nde, anayasal reformcu muhalefetin İran'da yeniden meşrutiyetin tesis edilmesine yönelik kamuoyu oluşturması açısından önem arz eder. Bu makalede Şems
more » ... ede Şems gazetesinin 1908-1909 yılları arasında yayımlanan sayılarından yola çıkarak İstanbul'daki İranlılar ve meşrutiyet hareketlerine olan katkıları konu edilecektir. Abstract Shams newspaper is an Iranian diaspora publication in Persian language that published in free press athmosphere in the Second Constitutional Period in Istanbul and It presents parts of political and social lives of Iranians in Istanbul. It has importance that in the Period of Minor Despotism that It begins with bombardment of the parliament in Tehran in the month of June 1908 by command of Muhammed Ali Shah, the opposition of constitutional reformists to form public opinion for in terms of the re-establishing of constitutionalism in Iran. In this article, based on numbers of Shams newspaper that published between Istanbul and contributions of them in the constitutionalism movements were mentioned.
doi:10.35239/tariharastirmalari.742701 fatcat:qoc5d5owerc7pdfl5fzsxnfzlm