Διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου « ΔιαβάΖΟΥΜΕ την πόλη» .Εκπαιδευτικές - ερμηνευτικές διαδρομές στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Ευφροσύνη Κωνσταντίνου Ανδρώνη
2017
Σκοπός της διατριβής ήταν η συσχέτιση της τοπικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης με το εκπαιδευτικό πακέτο «ΔιαβάΖΟΥΜΕ την πόλη . Διαδρομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη». Αρχικά αναφερθήκαμε στην ανάγκη για νέες μεθόδους διδασκαλίας μέσα στο σχολείο που σχετίζονται με βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και προσπαθούν να μυήσουν το μαθητή στην έρευνα, την παρατήρηση, το σχολιασμό και τη συνεργασία. Ως εναλλακτική μορφή ιστορικής προσέγγισης, εξετάσαμε την περίπτωση της διδασκαλίας της Τοπικής
more » ... στορίας, μιας ιστορίας που ξεκινά από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, συνδέεται με τους τοπικούς θεσμούς και ανατροφοδοτεί την τοπική ταυτότητα και αυτογνωσία. Τέλος επιχειρήσαμε μία σύνδεση του υλικού που περιέχει το πακέτο με μνημεία και ιστορικά τοπία , τοπόσημα, για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, προτείναμε τη δημιουργία 4 εκπαιδευτικών – ερμηνευτικών διαδρομών για την πόλη της Θεσσαλονίκης για τις τάξεις Δ΄,Ε΄ και ΣΤ΄ με αφορμή κεφάλαια από το βιβλίο της ιστορίας , της γλώσσας και των θρησκευτικών. Η κάθε διαδρομή περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις, επιτόπιες δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, αξιολογήσεις , που εμπλουτίζουν τη διαδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, των μαθητών στα διάφορα μνημεία, μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.
doi:10.26262/heal.auth.ir.295490 fatcat:ktonraivrbdwhn7rk3s5l2zdwu