SOSYAL PAZARLAMA KAPSAMINDA ENGELLI BIREYLERIN SOSYAL YAŞAMA İLIŞKIN ALGILAMALARI

Ali TATAR
2019 Journal of International Social Research  
Öz İşletmelerin pazarlama süreçleri tüketicilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin belirlenmesi ile başlar. Günümüzde kar amacı gütsün veya gütmesin tüm işletmeler tüketicilerin gerçekte nelere ihtiyaç duyduklarını belirlemelidirler. Tüketicilerin azımsanmayacak bir grubunu oluşturan engellilere yönelik yürütmesi planlanan sosyal pazarlama çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için de öncelikli olarak engelli bireylerin gerçek ihtiyaç, istek ve beklentilerinin tespit edilmesi gerekecektir. Aksi
more » ... gerekecektir. Aksi taktirde sosyal pazarlama kapsamında sunulan ürünler tatminden uzak kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu araştırmada KKTC'de yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşama ilişkin algılamaları belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda engellilere yöneltilecek sosyal pazarlama faaliyetlerinin başarılı olma şansı artacak ve sonuçta engelli bireylerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesi mümkün olacaktır. Bu araştırmada, amaçları açısından "keşfedici (exploratory)", yöntem sınıflandırması açısından "nitel araştırma deseni" kullanılmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında, engellilerin günlük hayatlarında yaşamış oldukları sorunların temelinde toplumu oluşturan bireylerin engellilerle empati kurmada başarılı olamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda engellilerin toplumda normal bireyler gibi kabul görmedikleri, yaşamsal alanların bedensel engellileri dikkate almadan yapılandırılması nedeniyle diğer bireylere muhtaç hale gelme, hizmet aldıkları yerlerde engellilerin unutulmuş olduklarını farketme ve bunun sonucunda da toplumun dışına itilme gibi sorunlar yaşadıkları, toplum tarafından tam anlamıyla kucaklanmadıkları, eşit bireyler olarak algılanmadıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Engelliler, Tüketici İhtiyaçları, Sosyal Yaşama Dönük Beklentiler, Engellilerin İstek ve İhtiyaçları. Abstract The marketing processes of businesses start with determining the needs, demands and expectations of consumers. Nowadays, all businesses should decide what consumers actually need. The real needs, wishes and expectations of the disabled individuals will have to be determined in order to achieve the purpose of the social marketing activities planned for the handicapped, which constitute a
doi:10.17719/jisr.2019.3169 fatcat:zgp76k2itjglzmhfzdncmh5gqi