Ανατομική εντόπιση και ταξινόμηση σωματικών βλαβών σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης παιδιών στην περιοχή της Θράκης από το 2005 έως το 2017 [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2021
Ανατομική εντόπιση και ταξινόμηση σωματικών βλαβών σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης παιδιών στην περιοχή της Θράκης από το 2005 έως το 2017. Ανατομική, Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική μελέτη». του ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΣΚΑ ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2018 2 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανατομική εντόπιση και ταξινόμηση σωματικών βλαβών σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης
more » ... παιδιών στην περιοχή της Θράκης από το 2005 έως το 2017. Ανατομική, Επιδημιολογική και Ιατροδικαστική μελέτη». του ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Εξεταστική Επιτροπή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΙΣΚΑ ΑΛΙΚΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 2 ο μέλος: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 3 ο μέλος: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2018 3 Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβλήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την απόκτηση του τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική -Χειρουργική Ανατομία». Copyright © [Ναστούλης Ευάγγελος, 2018] Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος -All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της παρούσας εργασίας. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για εκπαιδευτικό ή ερευνητικό σκοπό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας από το Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δε δηλώνει απαραιτήτως την αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα. 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια το θέμα της παιδικής σωματικής κακοποίησης έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο, καθώς αποτελεί ένα σύνθετο ιατροκοινωνικό πρόβλημα μείζονος σημασίας για τη δημόσια υγεία. ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η προσέγγιση του θέματος με την ανάλυση της σύγχρονης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούν την παιδική σωματική κακοποίηση στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 95 παιδιά ηλικίας 1-18 ετών που προσήλθαν για κλινική εξέταση στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Δ.Π.Θ μετά από καταγγελία για αναφερόμενη σωματική κακοποίηση τους, κατά τη χρονική περίοδο 2005-2017. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 95 παιδιά που εξετάστηκαν κλινικά, τα 29 (30.5%) έφεραν σημεία ενδεικτικά σωματικής κακοποίησης. Από τα 29 σωματικά κακοποιημένα παιδιά τα 13 (45%) ήταν αγόρια και τα 16 (55%) ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 10.93 έτη, με εύρος ηλικιών (2-16) έτη. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι κακώσεις που παρατηρούνται συνηθέστερα, είναι οι κακώσεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (72%), η συνηθέστερη ανατομική εντόπιση των κακώσεων είναι η κεφαλή-τράχηλος (69%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των κακώσεων (70%) έχουν προκληθεί από θλώντα όργανα. Επιπρόσθετα, το 48% των κακοποιημένων παιδιών έφερε μόνο μια σωματική κάκωση, ενώ πάνω από τέσσερις κακώσεις έφερε μόλις το 7%. Όσον αφορά την ταξινόμηση των σωματικών βλαβών σε σχέση με τη βαρύτητα τους, σε ποσοστό 79% χαρακτηρίστηκαν ως απλές σωματικές βλάβες, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες σωματικές βλάβες, συνεπεία σωματικής κακοποίησης. Ένας ακόμη παράγοντας που διερευνήθηκε είναι οι ημέρες αποχής από το σχολικό περιβάλλον και τις γενικότερες δραστηριότητες των παιδιών συνεπεία της κακοποίησης, με το μεγαλύτερο ποσοστό (72%) να απουσιάζει από 0-5 ημέρες. Τέλος, διαπιστώνεται ότι το 67% των περιστατικών κατήγγειλαν άμεσα (εντός τριών ημερών) το συμβάν στις αρμόδιες αρχές, οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, στο 40% των περιπτώσεων τα παιδιά προσήλθαν συνοδεία της μητέρας τους για τη διενέργεια της Ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ στο 43% των καταγγελλόμενων περιστατικών ως δράστης αναφέρεται ο πατέρας του παιδιού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την καταγραφή και ανάλυση των περιστατικών παιδικής σωματικής κακοποίησης στην περιοχή της Θράκης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σωματικά κακοποιημένων παιδιών έφεραν μια 7
doi:10.26257/heal.duth.10743 fatcat:pwopfl5rijhtrouxdacc5jelle