GIS som værktøj til paleomiljø-konstruktion

Niels Skytte Christensen
2013
GIS som vaerktøj til paleomiljø-rekonstruktion -Et eksempel fra den danske Stenalder i Nordvestsjaelland Niels Skytte Christensen, Geologisk Institut, Geologisk Museum Der har ikke vaeret tradition for at benytte GIS programmer ved Geologisk Institut (KU), men i de seneste år har GIS vundet indpas primaert blandt studerende, og nu også indenfor forskningen. I forbindelse med projektet 'Transition' finansieret af Carlsbergfonden, er GIS inddraget både som databehandlingsvaerktøj og egentlig
more » ... leringsvaerktøj. Til projektet er der udarbejdet en GIS model over havniveauaendringernes indvirkning på landskabet, sammenholdt med placeringen af kendte bopladser fra stenalderen. Modellen skal udvikles yderligere og inddrage flere parametre såsom isostasi (jordskorpebevaegelse), erosion, aflejring og hydrologi.
doi:10.5278/ojs.persk..v5i9.349 fatcat:tgzv6pukujcnhphql2jxdynoiy