Geneza i ewolucja relacji państwo – Kościół w Bizancjum

Warsonofiusz Doroszkiewicz
2016 Poznan Slavic Studies  
Doroszkiewicz Warsonofiusz, Geneza i ewolucja relacji państwo -Kościół w Bizancjum
doi:10.14746/pss.2016.10.1 fatcat:t6jqonrg6bcarooslfkqrbhnsm