ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Vasyl Kuybida, Olha Petroye, Lubov Fedulova, Gennadiy Androshchuk
2019 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України  
Актуальність проблеми Особливості розвитку сучасного глобального світу зумовлені процесами, що проявилися на зламі тисячоліть і набули широкого поступу на початку ХХІ ст., -це перехід до економіки знань та інформаційного суспільства і посилення цифровізації (цифрової трансформації), що визначають економічний та соціальний тип розвитку Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор https://orcid.org/0000-0001-7564-4706 Ольга Петроє, доктор наук з державного управління, доцент,
more » ... ктор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-2941-1455 Любов Федулова, доктор економічних наук, професор, завідувач Центру досліджень економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-0704-5696 Геннадій Андрощук, кандидат економічних наук, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, Національна академія правових наук України ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Визначено та охарактеризовано фактори, що впливають на необхідність формування цифрових компетенцій, серед яких поширення результатів четвертої промислової революції («Індустрія 4.0»); активний вплив сучасних драйверів соціально-економічного розвитку (зростаюча глобалізація; подовження тривалості людського життя; безпрецедентна реорганізація роботи завдяки новим технологіям і соціальним медіа, які значно розширюють можливості співпраці та ін.), що зумовлюють необхідність розвивати навички праці й цифрові знання в майбутньому. Розкрито сутність та передумови формування цифрових компетенцій, які вважаються вихідною рамковою умовою для розвитку всіх інших пріоритетів у сфері гармонізації цифрових ринків країн ЄС та Східного Партнерству в контексті розвитку глобального тренду цифрової трансформації суспільства. Визначено першочергову роль освіти у формуванні цифрової грамотності суспільства. Виявлено тенденції розвитку ІКТ, ІТ-індустрії та цифровізації в Україні, які свідчать про позитивну динаміку цих процесів і вимагають від держави подальших стратегічних рішень у цьому напрямі. Обґрунтовано положення, що модернізація системи державного управління має бути відповіддю на технологічний виклик і конкуренцію, яка посилюється в рамках цифрової економіки, а розвиток людського капіталу повинен включати підготовку фахівців, які володіють компетенціями, необхідними в цифровій економіці та розвитку цифрового суспільства. Актуалізовано питання щодо необхідності розвитку цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації національного людського капіталу. Розроблено адресні пропозиції органам державної влади в частині забезпечення умов для розвитку цифрової економіки і суспільства й формування цифрових компетенцій та здійснення програмних дій, що дадуть змогу розвивати цифрова культуру, сформувати єдину цифрову платформу взаємодії для державних службовців, бізнесу і громадян.
doi:10.36030/2664-3618-2019-1-118-133 fatcat:mevhas2zpvekhpc3fb22a2cx2y