Reactive T-topology four-terminal-network compensator for multiharmonic current

Marcin Jaraczewski
2018 Technical Transactions  
This paper presents a new method for passive current compensation of a real multiharmonic power source with the use of a four-terminal network. In contrast to a two-terminal compensator, a four-terminal-network compensator can fully separate the supply circuit from the load. This ensures optimal operating conditions for the source while keeping the voltage and load current unchanged. The source' s optimal working conditions mean that the source current reaches its minimal RMS value (becoming
more » ... value (becoming the so-called "active current") while it transmits the desired active power to the load. Streszczenie W artykule przedstawiono metodę kompensacji biernego prądu źródła wieloharmonicznego rzeczywistego przy pomocy układu czwórnikowego. Kompensator czwórnikowy, w przeciwieństwie do dwójnikowego, potrafi odseparować obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowite zminimalizowanie wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego zadaną moc czynną ze źródła do odbiornika. Słowa kluczowe: moc czynna, prąd optymalny, źródło wieloharmoniczne
doi:10.4467/2353737xct.18.182.9670 fatcat:r57iwffqdjgtxntj32vqhyjs2q