Engelli Ergenlik: Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ergenliğe Bakışı ve Yaşadıkları Problemler

Hatice İrem Özteke Kozan, Erdal Hamarta
2019 Elementary Education Online  
Öz. Bu araştırmanın amacı engelli ergene sahip annelerin yaşadıkları problemlerin annelerin görüşleri doğrultusunda ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve bu araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yoluyla ulaşılan ve çocuğu ergenlik döneminde olup zihinsel, işitsel ve görme engellerinden bir ya da daha fazlasına sahip 15 anne oluşturmaktadır. Verilerin analizinde ise, betimsel analiz ve içerik
more » ... ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara ilişkin olarak dört tema oluşturulmuştur. Bu temalar sırasıyla, gelişimsel özellikler, özel yaşam, sosyal çevre ile ailenin çocuğa tutumu/öneriler şeklindedir. Bu temalara ilişkin de çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre engelli ergenler diğer ergenlerle benzer problemler yaşamaktadır. Ayrıca annelerin büyük bir kısmı psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirmiş ve çocuğu ile ilgili çevreden görsel tepkiler almaktadır. Ayrıca katılımcıların çok büyük bir kısmı ergen ile ilgilenmenin en önemli yaklaşımlardan biri olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir. Abstract. Aim of current study is to reveal the problems that mothers of disabled adolescents face via their views. In current study, interview technique one of the dimensions of qualitative method was used. Participants of study, consist of 15 mothers of adolescents with one or more mental, hearing or visually impairment. Participants were chosen via purposeful sampling and with this sampling it was aimed to reveal the problems in details and deeply. In data analysis, descriptive and content analysis were used. Four themes were created related to findings of study and they are developmental features, personal life, social environment and attitudes toward child/recommendations respectively. Regarding created themes, categories were determined. Results were discussed and suggestions were given.
doi:10.17051/ilkonline.2019.609600 fatcat:dltmyqcbdbdt7hf4k62qzv55cq