TEMEL KAYNAKLAR VE ÇEKİCİLİKLER YÖNÜNDEN KASTAMONU İLİ REKABETÇİLİĞİNİN KONAKLAMA SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülizar AKKUŞ, Savaş BÖYÜKYILMAZ
2020 Business And Management Studies An International Journal  
Turizm destinasyonlarının sahip olduğu temel kaynak ve çekicilikler, özellikle yakın rakiplerine kıyasla destinasyonlara üstünlük sağlamaktadır. Bu sebeple birçok destinasyon öncelikli olarak bu kaynak ve çekiciliklerini tespit etmeye odaklanmakta, ardından rekabetçilik ölçümleri yapmaktadır. Ancak kapsamlı literatür taraması sonucu destinasyon rekabetçiliğine ilişkin araştırmaların sıklıkla yabancı yazında yer aldığı, Türkçe yazında ise konuya ilişkin araştırma sayısı oldukça kısıtlı olmakla
more » ... rlikte yalnızca büyük şehirlere odaklanıldığı saptanmıştır. Bu araştırmada hem otantik hem de metropol kuvvetli rakipleri bulunan Kastamonu ilinin sahip olduğu temel kaynaklara ve çekiciliklere yönelik turizm sektörü paydaşlarının görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Paydaşlar içerisinde önemli bir rol oynayan konaklama işletmesi yöneticileri ile toplam 15 derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları oluşturulurken Ritchie ve Crouch'un (2003) Kavramsal Rekabetçilik Modeli'nde yer alan temel kaynaklar ve çekicilikler faktörünü oluşturan yedi bileşenden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda paydaşların Kastamonu'yu fizyografi ve iklim bileşeni açısından orman kaynakları ve manzara güzelliği, kültür ve tarih bileşeni açısından geleneksel mimari, etkinlikler karması bileşeni açısından yetişkinlere yönelik ve zor maceraya dayalı etkinlikler, özel etkinlikler bileşeni açısından tarihsel kilometre taşlarına yönelik etkinlikler, eğlence bileşeni açısından geleneksel festivaller, üstyapı bileşeni açısından cami, medreseleri ve doğa harikaları, piyasa bağları bileşeni açısından dini ziyaretler ile rakiplerine kıyasla daha rekabetçi bulduğu tespit edilmiştir.
doi:10.15295/bmij.v8i2.1444 fatcat:tmloz57ebnfexcieaoox3shdvi