ПИСМО ДУБРОВАЧКЕ ОПШТИНЕ КНЕЗУ ГРГУРУ ВУКОСАЛИЋУ ПРОТИВ ЦАРИНЕ ПРЕД СТОНОМ

Александар Крстић
2019 ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ  
Дубровачки кнез и властела писали су кнезу Гргуру Вукосалићуда укине царину коју је поставио пред Стоном на Заблатку у Попову,позивајући се на то да "пред вратима" њиховог града никада није постојалацарина. Кнез Гргур је на ово несачувано дубровачко писмо одговориообразложењем да се царина наплаћује само од његових људи. Зато су муДубровчани 17. јануара 1416. упутили ново писмо, у којем га поново моледа укине поменуту царину, позивајући се на раније стање и обичаје, његовопријатељство и
more » ... јатељство и споразум које је имао с Дубровником. Спор око царине наЗаблатку је потрајао све до јула 1418. године, када је Гргур Вукосалић биоприморан да укине ову царину, о чему је издао повељу Дубровчанима.
doi:10.7251/gpb1811093k fatcat:hzp5nzv4mjfcpcpk2wstqyiimm