Allergy - what to recommend in the pharmacy
Alergie - co doporučovat v lékárně

Jana Martinásková
2016 Praktické lékárenství  
Článek přináší souhrn farmaceutické péče o pacienta s alergií se zaměřením na možnosti volby volně prodejných léků pro symptomatickou léčbu alergické rýmy. Připomenuta je důležitost včasného zahájení léčby vlastního onemocnění již při počínajících alergických příznacích. Dále je zmíněno úskalí samoléčby či nadužívání volně prodejných přípravků a opodstatněna role farmaceuta, který by měl riziko nesprávného užití léčivého přípravku eliminovat odborným poradenstvím. Podrobnější popis je věnován
more » ... popis je věnován volně prodejným antihistaminikům, kortikosteroidům pro nazální aplikaci, sympatomimetikům pro nazální a oční aplikaci. Uveden je též přehled obchodních názvů vybraných přípravků. Klíčová slova: alergie, alergická rýma, antihistaminika. Allergy -what to recommend in the pharmacy The article deals with pharmaceutical care of patients with allergy, is oriented on the possibilities in the choice of OTC drugs for symptomatic treatment of allergic rhinitis. Mentioned is the importace of an early start of disease treatment as soon as the allergic symptoms begin. There are also noted the difficulties of self-medication or overuse of OTC products and mentioned the role of the pharmacist, who should eliminate the risk of improper use of medicine by the professional advice. A more detailed description is dedicated to the OTC antihistamines, nasal steroids and sympathomimetics for nasal and ocular application. Listed are also some examples of selected product's trade names.
doi:10.36290/lek.2016.068 fatcat:3kqieb5i7bao3hmzftxeaaddgy