COMPARATIVE STUDY OF CHRISTIAN AND PAGAN BURIAL CONSTRUCTIONS / PAGONIŠKŲJŲ IR KRIKŠČIONIŠKŲJŲ LAIDOJIMO KONSTRUKCIJŲ LYGINAMOJI STUDIJA

Eglė Bazaraitė, Teresa Heitor
2013 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
This paper draws a chronological timeline comparing burial customs and construction traditions in the cradle of Christian religion, and pagan traditions on the Eastern coast of the Baltic Sea, precisely Lithuania, since the early ages of Christianity (1c. A.D.) until nowadays. This paper searches for reasons that could have effected cultural transformations, a shifting relation between inhumation and incineration in European culture. In the Ancient Roman culture, people used to cremate their
more » ... d before Christianity set in. Baltic pagans at the time were burying their dead in stone circles, and started incineration only during the Middle Ages. Then Christianity was a powerful institution indoctrinating European daily culture. Meanwhile, in the territory of Lithuania pagan culture was erased only in the 15th century, i.e. about 600 years ago, leaving evident vestiges on traditions and customs of nowadays. These revelations of pagan culture are usually mistaken as Christian or Catholic. The paper focuses on architectural and urban aspects of burial architecture, taking into account social and historical conditions. Santrauka Straipsnyje sugretinami pagoniškieji ir krikščioniškieji laidojimo ritualai ir architektūrinės konstrukcijos. Remiantis istoriniais duomenimis, akivaizdu, kad krikščionybės išplitimas padarė įtaką pagoniškųjų kraštų laidojimo ritualams ir architektūrinei išraiškai. Akivaizdu ir tai, kad pagonybė taip pat paliko pėdsakus krikščioniškoje kultūroje. Organiškas šių skirtingų kultūrų elementų santykis yra ilgo kultūrų gretinimo pavyzdys. Lietuvos teritorijoje pagoniškosios kultūros liekanų itin gausu. Straipsnyje chronologiškai apžvelgiama, kaip kito laidojimo ritualai Lietuvos teritorijoje ir koks jų santykis su laidojimo tradicijomis krikščioniškosios kultūros lopšyje, apimančiame seniausius krikščioniškuosius kraštus. Ieškoma priežasčių, kodėl vienos ar kitos laidojimo konstrukcijos kito, koks jų ryšys su miesto teritorija ir kontekstu apskritai.
doi:10.3846/537 fatcat:rge3gok3irf25dvjmi2dy2ntuu