A terroristák drónhasználata

Márton Tibor Serbakov
2019 Nemzetbiztonsági szemle  
A dróntechnológia fejlődésével, elterjedésével együtt járt, hogy a bűnözők, köztük a terroristák is elkezdték azt saját céljaikra fordítani. A drónok számos módon használhatók fel súlyos bűncselekmények, köztük terrorcselekmény elkövetéséhez és azok megkönnyítéséhez. Jelen tanulmányomban ennek a jelenségnek a fenyegetésére világítok rá, górcső alá véve a dróntechnológia terrorizmus elleni harcban betöltött szerepét, a bűnözői célokra való alkalmazhatóságát, a terroristák drónhasználatát, a
more » ... lhárítás kérdéseit és új technológiáit. A terrorizmus elleni harc szereplőinek mind elméleti, mind gyakorlati síkon fel kell készülnie a fenyegetésre adott válaszra. Kulcsszavak: drón, terrorizmus, technológia, drónelhárítás, nemzetbiztonság With the evolution and the increasing accessibility of drone technology, criminals and among them terrorists started to utilise drones for their own purposes. Drones can be used in several ways to commit and to aid serious criminal offences, including acts of terrorism. This paper aims to shed light on this threatening phenomenon, examining the role of drone technology in the fight against terrorism, the applicability of drones for criminal purposes, the usage of drones by terrorists, the theory of the fight against drones and counter-drone technology. The fight against terrorism must prepare to face this threat both in theory and practice.
doi:10.32561/nsz.2019.4.3 fatcat:af4e5dwq7zbr5npmqwjrwcw6pu