Audyt krajobrazowy narzędziem innowacji społecznej

Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska
2018 Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica  
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące wprowadzania procedury audytu krajobrazowego, wynikającego z przyjęcia przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Autorki za wiodące zagadnienie uznały partycypację społeczną i jej rolę podczas wdrażania audytu. Dokonano oceny procedury partycypacji społecznej w dwóch wariantach, wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych oraz zaproponowanej w metodyce wykonywania audytu. Wnioski z przeprowadzonej oceny pozwalają stwierdzić, że tak
more » ... wierdzić, że tak nowatorskie narzędzie jak audyt może okazać się niewykorzystaną szansą na wprowadzenie ważnej społecznej innowacji.
doi:10.18778/1508-1117.32.03 fatcat:p7qknk3ohzdpbo56fll6sazajm