LOJİSTİK HARİTA İLE ÜRETİLEN DİZİNİN RASGELELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Arzu EREN ŞENARAS, Şahin İNANÇ, Hayrettin Kemal SEZEN
2014 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT  
Özet: Kaos kelimesi Yunanca kökenli olup "her şeyden önce var olan sonsuz boşluk" anlamı taşır. Kaosu, "iki başlangıç koşulu çok yakın olan fakat önemli derecede farklı sonuçlar alınan, ilk koşullara hassas olarak bağlı dinamik bir sistem" olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde ise kaos, düzensiz ve karmaşıklığı anlatmakta kullanılmaktadır. Kaosu en iyi ve basit anlatan denklem lojistik haritadır. Lojistik harita x Abstract: Random number generator on computers are deterministic function producing
more » ... sequence of numbers that appear to be uniform U (0, 1) random value even though they are not. Usually random numbers are generated by a digital computer as part of simulation. Random numbers facilitates to analyst for the simulation studies. However, an important issue to be considered, random numbers, that are used, should be tested whether they are really random. In this study, randomness of 50000 numbers created by logistic map are examined by the program that is developed in the C # program.
doi:10.17373/uheyat.2015018710 fatcat:svnqed77wrhx7nwx2jpamxaefm