INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FLIPPED CLASSROOM IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

O.V. Baranchuk
2020 Innovate Pedagogy  
Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні десятиліття сучасне освітнє середовище зазнало значних змін. Зважаючи на швидкі перетворення в соціальних, економічних та полі-тичних тенденціях сьогодення, традиційні форми, методи та інструменти навчання потребують переосмислення. Поступово з'являються цифрові навчальні середовища, у яких студент грає роль
doi:10.32843/2663-6085/2020/22-1.40 fatcat:en4oum423jhelb3ryjdgkdzhea