PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ

Dalia Mankauskienė
2017 Vertimo studijos  
Šio straipsnio tikslas – pažvelgti į vertimą žodžiu kaip į komunikacijos procesą. Pirmiausia aptariami šį procesą vaizduojantys vertimo žodžiu komunikacijos modeliai ir verčiamieji įvykiai bei jų specifika. Vertėjo vaidmeniui aptarti ir iliustruoti šiame straipsnyje pasirinktas straipsnio autorės išskirtas netiesioginio pokalbio verčiamasis įvykis Europos Parlamente. Nagrinėjami Nigelo Farage'o priešiškų kalbų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ypatumai, siekiant nustatyti, ar lietuvių
more » ... yti, ar lietuvių kalbos vertėjai yra linkę švelninti įvaizdį pažeidžiančius aktus.
doi:10.15388/vertstud.2015.8.9993 fatcat:th2wjh2ttbgy3gayugxh3p3blq