Els personatges femenins fatals del cinema espanyol dels orígens

Mireia Canals Botines
2010 Quaderns de Cine  
Sovint, quan ens referim als personatges femenins fatals del cinema espanyol, ens vénen a la ment aquells personatges internacionals que no s'assemblen gaire als d'aqui. No obstant, el nostre cinema, des dels seus inicis, ens ofereix l'oportunitat de conèixer múltiples varietats del personatge de la dona fatal, en diverses modalitats i gèneres. L'objectiu d'aquest article és el de suggerir alguns d'aquests personatges dins d'algunes trames cinematogràfi ques mudes, i mostrar diferents tipus de
more » ... diferents tipus de dones fatals, alhora que veure'n característiques comunes, tant del personatge com de la fesomia, els títols i el cartellisme. EL CINEMA DELS ORÍGENS El cinema dels orígens comença amb vistes documentals, notícies fi lmades. A la dècada dels deu s'implanten els llargmetratges i la importació de pel.lícules dels països nòrdics. En aquestes pel.lícules, els productors s'adonen de la gran importància que tenen els actors per tal que el públic els conegui i pugui identifi car-se amb ells amb major facilitat. Aquest és un fenomen que no triga a consolidar-se arreu del món, amb un plantell d'actrius europees que marquen una trajectòria cinematogràfi ca de manera iniciàtica femenina molt sòlida i perfi len el personatge de la dona fatal des d'una perspectiva més senzilla, que completaran les estrelles de Hollywood de forma més sofi sticada en una segona fase d'evolució. Segons afi rma Gubern, i fruit de la literatura europea, el personatge més productiu del cinema mut va ser "l'arquetip de la vampiressa", que no va ser res més que el traspàs al cinema del personatge engendrat per la literatura romàntica 1 . D'altra banda, el personatge de la dona malvada troba les seves arrels en la literatura de tots els temps però trobem personatges que, si bé no són grans personatges per al públic del país on van ser creats 2 , sí que enceten una tradició caracterial determinada en el país on situen aquest personatge femení i d'on el
doi:10.14198/qdcine.2010.5.04 fatcat:nffjiqd7d5dhlobseyfzxyzyse