Recenzja programu multimedialnego "Bambikowe logoprzygody" firmy edukacyjnej Moje Bambino

Ewa Gacka, Ewelina Zajac
2018 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej  
Recenzja programu multimedialnego "Bambikowe logoprzygody" firmy edukacyjnej Moje Bambino 1 Na wydawniczym rynku logopedycznym dostępnych jest obecnie wiele pomocy przydatnych w terapii osób z zaburzeniami mowy. W ofercie są nie tylko książki i zestawy ćwiczeniowe, ale i liczne programy komputerowe. Tych ostatnich używa się w gabinetach coraz częściej, ponieważ logopedzi posiadają większą wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. Specjaliści dostrzegają pozytywny wpływ terapii prowadzonej z
more » ... pii prowadzonej z wykorzystaniem komputera na funkcje: wzrokową, słuchową, ruchową oraz procesy intelektualne i wykonawcze pacjentów. Programy multimedialne aktywizują i mobilizują osoby uczestniczące w terapii do pracy 2 , a logopedzie pomagają zmniejszyć wysiłek głosowy, co jest bardzo istotne w tym zawodzie. Poza tym rozbudzają zainteresowanie pacjentów utrwalanym materiałem, pozwalają na wielokrotne powtarzanie ćwiczeń na zasadzie prób i błędów w spokojnym, dostosowanym do indywidualnych możliwości tempie i co ważne -w atrakcyjnej formie. Komputer nigdy jednak nie zastąpi terapii prowadzonej przez specjalistę, może jedynie uatrakcyjnić zajęcia, pomóc pacjentowi i terapeucie w systematycznych ćwiczeniach. Komputerowe programy logopedyczne przeznaczone dla dzieci muszą spełniać trzy kryteria: dydaktyczne, techniczne oraz funkcjonalne 3 . Przede ________________ 1 "Bambikowe logoprzygody" (199125), autor: M. Walkowiak. Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, Łódź. 2 S. Juszczyk, Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s. 69-90. 3 Na podstawie J. Gruba, Technologia informacyjna w logopedii, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2009.
doi:10.14746/ikps.2016.14.11 fatcat:s652dxwfhnhkjgd6rr75uljdsu