PARP инхибиране при овариален карцином – възможности, предизвикателства, перспективи

Jeliazko Arabadjiev, Sevelina Popovska, Radka Kuneva, R Dodova
2020 figshare.com  
Статията представя възможности за персонализирано лечение на рак на яйчниците при наличие на мутация в BRCA 1/2 с олапариб.
doi:10.6084/m9.figshare.12895925.v1 fatcat:us5jss3cejaq7hngg2dpuffauu