Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije

Nikola Vidović, Hatidža Beriša, Milenko Dželetović
2019 Vojno delo  
radu se analizira vremenski interval od uvođenja poreza na dodatu vrednost do poslednjih relevantnih podataka koje je istaklo Ministarstvo finansija i Poreska uprava Republike Srbije. Istraživanjem se u radu istakla uloga poreza na dodatu vrednost u skupu instrumenta vođenja fiskalne politike, kao i rezultati na stabilnost srpske ekonomije do kojih se došlo fiskalnom konsolidacijom, uz perspektive i projekcije daljeg delovanja na koordinaciji poreskog sistema sa pravnom i poreskom regulativom
more » ... eskom regulativom Evropske unije. Ključne reči: porez na dodatu vrednost, fiskalna politika, javne finansije, javni prihodi, poreski sistem
doi:10.5937/vojdelo1903234v fatcat:unfvt436zvfx5fiqpziqfktlgy