Barns muligheter for å erfare sammenhenger i overgang fra barnehage til skolefritidsordning

Hilde Dæhnes Hogsnes
2020 Barn  
Dette bidraget har bakgrunn i en studie av barns erfaringer av sammenhenger og brudd i overgang frabarnehage til skolefritidsordning. Hovedfokus i studien ligger i å innhente kunnskap fra barn om dereserfaringer i overgangen. I artikkelen presenteres noe av det observasjonene fra et feltarbeid med barnkan fortelle om barns erfaringer når de slutter i barnehagen og begynner på SFO. Prosjektet har enetnografisk tilnærming der barns egne fotografier fra barnehage, skole og SFO har vært
more » ... ar vært utgangspunktfor observasjoner og samtaler med barna underveis. Studien viser betydningen av at SFO-medarbeiderehar kunnskap om barnas tidligere erfaringer fra barnehagen og at SFO inkluderes i samarbeidet om åutvikle gode overgangspraksiser når barn slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skole.
doi:10.5324/barn.v33i3.3500 fatcat:rtabdtpyy5glbne25qh2mcsl6i