Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Γιάννης Κάλλας, Ελένη Γιαννακοπούλου
2004 Greek Review of Social Research  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αμφισβήτηση της καρτεσιανής προσέγγισης επιβάλλει την άποψη ότι οι βασικές έννοιες πρέπει να κατανοούνται μέσα από τις σχέσεις τους. Οι απλές μεταβλητές μπορούν λοιπόν να αναπαραστήσουν ένα κοινωνικό φαινόμενο μόνο μέσα από θεωρητικές υποθέσεις που καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Έτσι κάποιες μεταβλητές αναπαριστούν ένα κοινωνικό φαινόμενο μόνο όταν συσχετίζονται μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο, συγκροτώντας μια δομή, ένα αντικείμενο παρατήρησης που αναπαρίσταται μέσα στη σκέψη
more » ... αται μέσα στη σκέψη από ένα τύπο αντικειμένων. Ένας τύπος αντικειμένων συγκροτείται μέσα από μια πράξη συσχέτισης πραγμα τικών αντικειμένων τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά. Στο άρθρο διατυπώ νονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στην κοι νωνική έρευνα.
doi:10.12681/grsr.9346 fatcat:nrosspvebzgp3bxpphnn3lybzm