Vzpomínka na profesora Lubomíra Nového

Jiří Svoboda
2017 Studia philosophica  
Abstrakt Jsem rád, že mohu přispět ke vzpomínání na profesora Lubomíra Nového, a vážím si toho, že jsem mohl být jedním z mnoha jeho studentů. Lubomír Nový dokázal koncem šedesátých let spolu se svými kolegy vytvořit na Katedře dějin filosofie brněnské Filosofické fakulty pro nás studenty velmi vstřícnou atmosféru. On sám v ní vynikal především svým dynamismem. Zkouška u něho nebyla jednoduchá, protože byla současně školou kladení otázek a hledání odpovědí. Myslím, že toto kladení otázek a
more » ... adení otázek a hledání odpovědí bylo jeho celoživotním krédem. Díky němu byl také jednou z profilových osobností tvůrčího filosofického myšlení u nás v letech šedesátých. A tvůrčí osobností zůstal i v letech devadesátých, tedy po návratu ke své profesi po vynucené odmlce. Klíčová slova Lubomír Nový -profesor filosofie, učitel, vzpomínka Abstract I am glad that I can contribute to the commemoration of professor Lubomir Novy and I appreciate that I had the chance to be one of his many students. Lubomir Novy was, together with his other colleagues, able to create a very friendly environment for us students. He stood out with his dynamism. His exams were not easy, because it was always a lesson in creating questions and searching for answers. I think that this "creating questions and searching for answers" was his lifelong attitude. Thanks to this, he was one of the main personalities of philosophical thought in this country in the sixties. He remained creative even in the nineties when he returned to his profession after an enforced break. Keywords Lubomír Nový -professor of philosophy, teacher, memory Studia philosophica 64 / 2017 / 1
doi:10.5817/sph2017-1-8 fatcat:bjbqumgizzemnneq4egupxieya